Gästskribent Christer Asplund: En polis och två managementskolor

En bra beskrivning av konflikten mellan Nordisk kultur och Anglosaxisk. Mycket av dagens motsättningar och förvirring grundar sig nog på denna kulturkrock.
Vi har i Norden en bevisat effektiv och för individen tillfredsställande kultur i motsats till den hierarkiska struktur som är den dominerande i västvärlden.

DET GODA SAMHÄLLET

Så fort polisarbetet i Sverige kommer på tal så ropas automatiskt och relativt unisont efter mer resurser. En överbudspolitik präglar budgetdebatten. Miljardlöftena växlar ständigt upp. Hur kan Polismyndigheten med fler än 28 000 anställda inte klara av att prioritera en finit mängd av grova brott i ett samhälle där den samlade brottsligheten dessutom, över de senaste tio åren, inte ökat? Under samma tid har Polismyndigheten vuxit med 5 000 anställda. Hur kan en så pass stor organisation inte klara av att prioritera de grövsta brotten?

View original post 805 more words